Muş’ta çeşitli yerlerde bulunan Murat Köprüsü, Çamlık Tepe ve Türbe gibi yer tarihi yerler çöplüğü andıran bir sahada yok olmaya yüz tuttu. Tarihimizin Tarihi eserlerin böylesine ilgisiz kalması vatandaşlar tarafından üzüntüyle karşılanıyor. Vatandaşlar, büyük öneme sahip olan tarihi eserler için yetkililerin harekete geçmesini istiyor.  Tarihi eserler sahipsizliğe terk ediliyor. Abdulvahap Gazi Türbe’sinin duvarlarında oluşan çatlakların her geçen yıl büyüdüğünü ve bunun da yıkılma tehlikesine neden olduğunu dile getiren vatandaşlar özellikle din âlimlerinin türbelerinin bu şekilde bakımsız olmasına tepki gösterdiler. Vatandaşlar, Duvarlarda oluşan derin çatlaklar ise türbenin akıbetini pek de iyi göstermiyor. Bir vatandaş olarak türbenin yıkılmadan gelecek nesillere aktarılabilmesi için yetkililerin tamir ve tadilat konusunda hassasiyetini bekliyoruz. Duvarların dökülmesinden kırık ve dökük olarak yok olmaya mahkûm edilmesi ise ayrı bir üzüntü kaynağımız ” oldu şeklinde konuştular.

ÖĞRENCİLER İLGİSİZLİKTEN DERT YANDI

Öte yandan öğretmenleri ile birlikte Muş’taki bazı yerleri gezmeye çıkan öğrenciler ise özellikle Murat Köprüsü ve Çamlık Tepenin çok bakımsız olduğunu savundular. Muşlu olmaktan gurur duyduklarını belirten öğrenciler, “ ilimizde çok az sayıda tarihi eser ve turistlik yer var. En azından büyüklerimiz bu gibi yerlerin bakımının ve onarımının yapmalı bizler öğrenciler olarak dışardan gelen insanlara buraları nasıl gezdirelim. Tarihimizin yok olup gitmesine izin vermiyoruz. Yetkililerin buralarda onarım ve bakım çalışması yapmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştular. Muş’un tarihi bakımdan pek fazla zengin bir yapıya sahip olmadığını belirten Öğrenciler, Malazgirt ilçesi ile Muş’un birbirlerine uzak olması nedeni merkezde bulunan tarihi yerlere de ilgi gösterilmesini istediler. Murat Köprüsü Kale Parklı Arslanlı han gibi yerlerin restore edilip turizme kazandırılması gerektiğini savunan vatandaşlar ise bu gibi yerlere duyarlılık gösterilmesini istediler.

TÜRBENİN TARİHİ

Muş Merkez ilçeye 7-8 km. uzaklıkta, Çatbaşı Köyü’ndeki camiye bitişik olarak 40-50 mezarın bulunduğu bir hazire vardır. Bu hazire içerisindeki Abdülvahap Gazi Türbesi moloz taştan yapılmış dikdörtgen planlıdır. Üzeri ahşap desteklerin taşıdığı beşik bir tonozla örtülüdür. Türbenin yanında düz damlı ahşap bölüm türbe ile cami arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Türbe içerisinde sahabeden Abdülvahap Gazi, Tarışlı (Silvan) Şeyh Şeref, Hoca İbrahim Efendi, Muş alimlerinden Faik Aykal Efendi, Muş ulemalarından Hacı Tayip Efendi ve Hacı Tayip Efendi’nin oğlu Molla Fethi Rahman Efendi gömülü bulunmaktadır. Bunun dışındaki mezarların kime ait oldukları bilinmemektedir.
 Günaydın Muş Gazetesi