Muş il Tarım Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı’ konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve önerilerini almak için düzenlenen toplantıda tarım aletlerine % 50 hibe desteği verildiği açıklandı.
Muş Kültür Merkezinde, saat 14.00’te gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Vali Erdoğan Bektaş, İl Tarım Müdürü Abdurrahim Özarslan, Tarım İl Müdürlüğü’ne bağlı destekleme müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar katıldı.
Toplantı ile ilgili açılış konuşması yapan Tarım Müdürü Abdurrahim Özarslan, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde 2006 yılından beri uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Makine ve Ekipman Alımlarına yönelik 2009 yılı Hibe Desteği Başvuruları 30 Mart 2009 tarihinden itibaren Başlamıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamalarının belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine altyapısı yönünden güçlendirilmesi ve gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi, ayrıca, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek amacıyla uygulamaya konulan makine ve ekipman alımı hibe desteği bu yıl aşağıda sıralanan toplam 30 farklı makineyi içerecek şekilde genişletilerek daha fazla sayıda çiftçinin istifade etmesi amaçlanmıştır” dedi.
Hibe desteği kapsamındaki makine ve ekipmanlar hakkında da bilgi veren Özarslan, “Anıza direkt ekim makinesi alımları, Arıcılık makine ve ekipmanı alımları, Balya makinesi alımları, Basınçlı sulama sistemi alımları, Canlı balık nakil tankı alımları, Çayır biçme makinesi alımları, Çeltik fide dikim makinesi alımları, El traktörü alımları, File sistemi kurulması, Güneş kolektörü alımları, Hububat harman makinesi alımları, Lazerli tesviye aleti alımları, Mısır hasat tablası alımları, Mibzer alımları, Motorlu tırpan alımları, Pamuk toplama makinesi alımları, Pancar söküm makinesi alımları, Patates söküm makinesi alımları, Pülverizatör alımları, Rüzgar makinesi alımları, Sap parçalama makinesi alımları, Sap toplamalı saman makinesi alımları, Silaj makinesi alımları, Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları, Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları, Tambur filtre alımları, Taş toplama makinesi alımları, Toprak frezesi alımları, Yem hazırlama makinesi alımları, Zeytin hasat makinesi alımları” diye konuştu.
Özarslan daha sonra şöyle devam etti: “Bu kapsamda hibe desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin müracaatlarını en son 14 Mayıs 2009 tarihine kadar İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. İl Tarım Müdürlüğünce yapılacak değerlendirmede uygun bulunan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme neticesinde yatırımcılarca yapılacak mal alım ihalesi sonucunda satın alınacak makine ve ekipman maliyetinin yarısı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yüklenicilerin hesabına aktarılacaktır. Konu ile ilgili her türlü bilgi İl Tarım Müdürlüğü Proje yürütme biriminden alınıla bilinecektir. Ayrıca 2008 yılında da Kırsal Kalkınma yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında Makine Ekipman Desteklemesi de yapılmıştır. Bu Kapsamda ilimize 800.000,00 YTL bütçe ayrılmış ve çiftçilerimizin bu destekten yararlanmaları için de gerekli duyuru ve ilanlar yapılarak çiftçilerin müracaatları sağlanmıştır. Böylece 1.712.736,72 YTL proje tutarı olan ve 856.368,36 hibe tutarında makine ekipman için 153 çiftçinin başvurusu alınmış, ve 2008 yılı içerisinde 107 adet çiftçinin 1.037.608,15 YTL tutarında projeleri uygun görülmüş olup bunun karşılığında 518.804,08 YTL hibe ödemesi yapılmıştır”.
Program, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yatırımlar hakkında bilgiler verildikten sonra vatandaşların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.
 Muş`un Sesi Gazetesi