Avrupa Birliğinin müzecilik hibe programları başvurularının 20 Ağustos’ta sone ereceğini ifade eden Vali Bektaş, bu alanda faaliyet gösteren kurumların başvurularını en kısa zamanda yapması gerektiğini kaydetti

Vali Erdoğan Bektaş, yazılı olarak yapmış olduğu açıklamada müzecilik hibe programı başvurularının 20 Ağustos’ta sona ereceğini söyledi. Desteklerden yararlanmak isteyen ve müzecilikle ilgilenen kurumların vakit kaybeden başvurularını yapması için çağrıda bulunan Vali Bektaş, Kalkınma Destek ve Proje Ofisinden gerekli desteği alabileceklerini söyledi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı basın açıklamasında, “Avrupa Birliği tarafından Türkiye’de müzecilik alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik hibe destekleri için başvurular 20 Ağustos’ta sona ermektedir. Hibe Programı kapsamında sivil toplum örgütlerine (Dernek, Vakıf vb.), üniversitelerin ve belediyelerin müze müdürlüklerine, devlet müzelerine ve özel müzelere, hibe destekleri sağlanmaktadır. Hibe Programının Genel Amacı: Türkiye’deki ve Avrupa’daki müzelerin, ilgili STK’ların ve üniversitelerin ortak projeleri aracılığı ile kültürlerarası diyalogu artırarak AB ve Türkiye arasında karşılıklı anlayışı ve sivil toplum diyalogunu daha da geliştirmektir. Programın Özel Hedefleri: Türkiye’de bulunan müzelerin AB Üye Ülkelerinde bulunan benzer kurumlarla işbirliği kurma kapasitelerini geliştirmek, sektörde uzun vadeli işbirlikleri ve ortaklıklar kurmak ve AB ile Türkiye’deki müzeler arasında deneyim ve bilgi değişiminin sağlanabilmesi için mali destek sağlamaktır” denildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: Başvuru Yapabilen Kurumlar: Muzecilik alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve/veya müze (devlet müzeleri yada üniversite müze müdürlükleri, yerel yönetim müzeleri, vakıf müzeleri vb. gibi özel müzeler) olmak
Proje Süreleri: En fazla 12 Ay
Sektörler & Konular:
Program aşağıdaki tematik alanlardaki faaliyetleri destekleyecektir:
Müzelerde dijital ve bilişimsel güzel sanatlar, performans sanatları ve fotoğrafçılık
Müzeler ve galerilerde hareketli ve durgun imajlar
Müzelerde görsellik ve görselleştirme
Bilim ve müzeler
Müzelerde görsel-işitsel ve enteraktif teknikler
Müzeler ve engelliler, çocuklar vb. gibi dezavantajlı gruplar
Müzeler ve eğitim
Müzelerde veritabanı kurulumu, arşivleme ve ağ kurma projeleri
Özel ilgi müzeleri (denizcilik, oyuncak, spor, arabalar, ünlüler, vb.)
Tarih ve müzeler
Müzeler ve şehir kültürü
Müze yönetimi ve yönetişimi
Müze Sergi Tasarımı & Küratörlük
Proje Türleri:
Müzelerin ve islerinin uluslararası hareketliliğinin sağlanması ve desteklenmesi,
Tanıtım ve yönetim faaliyetleri (müzeler, güncel müze yönetim teknikleri, yeni medya ve teknolojik uygulamalar, yenilikçi teknolojik düzenlemeler, müzeler için bilgi ve iyi uygulama değişimi vb. hakkında tanıtım faaliyetleri),
Türkiye ve Avrupa Birliği üye Ülkelerinde bulunan ilgili müzelerin, enstitülerin, organizasyonların ve operatörlerin işbirliği sonucunda üretilen ortak urun ve faaliyetler (ortak küratörlük ve sergileme projeleri, gönüllü değişim faaliyetleri vb.) aracılığıyla karşılıklı anlayışın geliştirilmesi;
AB üye devletlerindeki benzer kuruluşlarla ortak projeler ve deneyim paylaşımları aracılığıyla Türkiye’deki müzelerin hem teorik hem de pratik alanlarda kapasitelerini güçlendirmek,
Küratörlük ve yönetim konularında yeni yaklaşımlar yaratmak ve uygulamak,
Yerel topluluklara özel fırsatlar sağlamak ve onların kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik etmek,
Hibeler aşağıdaki faaliyetlere verilebilecektir:
Projeler yukarıda adi gecen öncelik alanları çerçevesinde aşağıda verilen faaliyet türlerini kapsayabilir, ancak sadece bunlarla sinirli değildir:
Festivaller,
Sergiler,
Performans sanatları,
Konserler,
Belgeseller,
Kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar,
Yarışmalar ve ödül törenleri,
Kutlamalar,
Sanat koleksiyonları,
Başka bir organizasyonla bağlantısı olmayan organizasyonlar,
İlgililerin Daha detaylı bilgi için Valiliğimiz Kalkınma Destek ve Proje Ofisine başvurmaları yeterli olacaktır” Muş`un Sesi Gazetesi