Skip to main content

Destekleme isteyen başvuracak

Muş Haber Fotoğrafı

Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan ve Mazot, Gübre ve Toprak Analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçilerin İl Tarım Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları istendi. Muş İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi yapılacağını duyurdu.  İl Tarım Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre; “ Tebliğ hükümleri ve belirtilen hususlar dikkate alınarak Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi başvurularının 31.12.2010 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda 01.01.2010 tarihi ile son müracaat tarihi olan 31.12.2010 tarihi arasında toprak analizi yaptırarak Tebliğin Toprak Analizi Formu ve analiz raporu ile müracaat edilmesi gerekmektedir. 50 dekarın altındaki tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için toprak analizi yaptırılması şartı aranmayacaktır. 50 dekarın altındaki alan için toprak analizi yaptırılması halinde bu alan da toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanacaktır. Birden fazla üretim olması durumunda, her bir üretim çeşidi ayrı ayrı değerlendirilecektir.  ÇKS’ de kaydı bulunmayan ya da 2010 üretim sezonundaki bilgilerini güncellemeyen çiftçilerin, başvuru dilekçesi yanında; ÇKS Yönetmeliği ve ÇKS Genelgeleri hükümleri çerçevesinde ÇKS kayıtlarını yaptırmaları, kaydı olup da 2010 yılı üretim sezonu bilgilerini güncellemeyenlerin de ÇKS güncellemelerini yaptırmaları gerekmektedir. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında ödemeye esas toplam arazi büyüklüğü alt sınırı 1 dekar olmakla birlikte üst sınır bulunmadığı öğrenildi. Tebliğde; “Ödemeler, ÇKS’ye kayıtlı olan ve bu Tebliğde mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır. Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz. Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL’dir.  Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılır. Çiftçiler, Ek 1’deki başvuru dilekçesi ile yararlanmak istedikleri destekleri işaretleyerek başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi için gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarca onaylanmış Ek-2’deki Toprak Analizi Formu ile müracaatta bulanacaklardır. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi, ÇKS’ de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılacaktır” ” ifadelerine yer verildi.

İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
Açıklamada; “Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS’ deki bilgilerini güncelleştirmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir. Mazot,  gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi, ÇKS’ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu, analiz raporu, Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu ve analiz raporu, ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu. Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine esas olmaz. Değerlendirme sonucunda mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal 1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e gönderilir.  Mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da İl müdürlüklerine intikal eden şikâyet veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas mazot,  gübre ve toprak analizi desteği İcmal 3’ler TÜGEM’e gönderilir” denildi.
  Muş Ovası Gazetesi

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Şubat Ayında Muafiyet Araç Fiyatları Belli Oldu

2024 yılında güncellenen engelli araç limiti 1.591.220 TL olarak belirlenmiş ve bu kapsamda engelli araç…

Muş’ta Ekmeğe Yüzde 21 Zam

Muş’ta Ekmeğe Yüzde 21 Zam: Fiyatlar ve Detaylar Muş’ta ekmek fiyatlarına Türkiye genelinde…

İglo’dan otantik çay ocağı

Muş bir çay ocağı kardan iglo yaparak müşteri çekmeye başladı. Muş’ta çay ocağı işleten…

Eğitim Haberleri

İl Birincisi, Özel Muş Bilim Teknik Koleji

Özel Muş Bilim Teknik Koleji, Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışması’nda İl…

2023-2024 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili sona erdi

İlk ve ortaöğretim kurumlarında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili sona erdi. Ders…

Bakan Kaçır, Muşlu öğrencilerin projesi propolisin anti bakteriyel etkisini anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri…

Kültür Sanat Haberleri

İl Birincisi, Özel Muş Bilim Teknik Koleji

Özel Muş Bilim Teknik Koleji, Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışması’nda İl…

Muş Devlet Hastanesi’nde kanser haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

Muş Devlet Hastanesinde il Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantta vatandaşlar kanser hastalığına karşı…

Muş tiyatro günleri sona erdi

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından düzenlenen “Tiyatro Günleri” sona erdi. Muş Alparslan Üniversitesi MAUN…