Muş’tan Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde Etçi ve Kombine Irklarla kurulacak Damızlık Sığır işletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin sunulan Projeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi.
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımları teklif çağrısına Muş’tan yapılan 35 proje başvurusundan 6 asıl liste 29’ü ise yedek listede kabul edildi. Projelerin kabul edilmesi ile birlikte proje sahiplerinin 1 ay içerisinde İl Tarım Müdürlüğüne başvurmalarını isteyen Tarım İl Müdürü Murat Yıldız, “Proje dosyaları onaylanan çiftçilerimize tebligat gönderilmiş ve tatbikat projelerini 1 ay içerisinde İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri istenmiştir” dedi.

Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin uygulama rehberinin yayımlanmasının ardından projeye Muşlu çiftçilerden yoğun talep geldiğini dile getiren İl Müdürü Yıldız, toplam 35 proje başvuru dosyasının İl Müdürlüğü tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Kabul edilen projeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne (TÜGEM) sunulduğunu hatırlatan Yıldız, ilk 6 proje dosyasının asıl listeden geri kalan 29 proje dosyasının ise yedek listeden onaylandığını açıkladı. Projelerin onaylanması ile birlikte yatırım maliyetleri hakkında bilgiler veren İl Tarım Müdürü Murat Yıldız açıklamasını şöyle sürdürdü; “ İl Müdürlüğümüz tarafından onay verilen 35 Proje dosyasının toplam yatırım maliyeti 26.382.473.49 TL, toplam hibe tutarı 9.548.807,32 TL, onaylanan ilk 6 dosya için ilimize ayrılan toplam kaynak 1.696.807 TL’dir.”

YATIRIM KONULARI VE HİBE ORANLARI
Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının yüzde 30 u oranında hibe desteği uygulanacak ve bu destek sadece yeni yapılacak kapalı veya yarı açık sistemli ahırları kapsayacak. Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının yüzde 40 ı oranında hibe desteği uygulanacak ve bu destek sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsayacak. Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının yüzde 40 ı oranında hibe desteği uygulanacak ve bu destek sadece kombine ırklarla kurulan işletmelerdeki süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsayacak. Yatırımcı, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak. Yatırımın üst sınırı ise bütçe imkanları dikkate alındığında gerektiğinde yıl içinde Tarım Bakanlığı tarafından belirlenecek. Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırı aşan kısmı, ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Her proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteği alabilecek. Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışında tutulacak. Başvurusu uygun bulunan yatırımcı, uygulama rehberine göre hazırlamış olduğu yatırım projesinin onaylandığı tarihten itibaren projesinde belirtilen süre içerisinde yatırıma başlamak ve bitirmek zorunda olacak.

FİNANSMAN VE ÖDEMELER
Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca, bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların finansmanı için ayrılan kaynaktan, Tarım Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödenekten karşılanacak. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Kararın uygulanması ile ilgili olarak Ziraat Bankasına destekleme tutarının yüzde 0,2 si oranında hizmet komisyonu ödenecek. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un ilgili maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

YATIRIMCILARIN SORUMLULUKLARI 
Yatırımın başvuru zamanından hak edişlerin tanzimi ve sonrasında izleme uygulamalarındaki her türlü yazışmalar başvuru formunda yer alan imza sahiplerine yapılır ve İl müdürlüğü dışında yapılan üçüncü taraflarla görüşmeler, İl Müdürlüğünü bağlamayacaktır. Yatırımın başlaması ve bitirilmesindeki her aşamadaki harcamaların dokümanları ile tüm satın alma sözleşmeleri (fatura, ödeme vb) kaydedilecek ve yazılı olarak dosyalanacaktır ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel bir dosyada saklanacaktır. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde İl Müdürlüğünün önerilerine dikkatle uyulacaktır. Yatırımın yapılacağı yere yatırımın adı ve devlet desteğinin görünürlüğü uygun araçlarla (tabela, vb) sağlanacaktır. İl Müdürlüğünün yapacağı tüm denetim ve izleme ziyaretlerinde bütün kolaylıklar sağlanacaktır.
  Muş Ovası Gazetesi