İlimiz emrine yeni atanan aday öğretmenlerin çalıştıkları bölgenin sosyal ve kültürel yapısını tanımak, bölge halkıyla etkili bir iletişim kurmak ve çevre koşullarına uyum sağlamak amacıyla, Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Toplantı Salonunda 17–18 Ocak 2009 tarihlerinde “Çevreye Uyum Eğitimi Semineri’’ verildi.

İlimize yeni atanan öğretmenlere yönelik verilen seminerlerin, aday öğretmenler acısından faydalı olacağını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü İlhami Bayraktar, yeni atanan öğretmenleri çevreye uyum sağlamaları için iki gün yirmi saatlik bir seminere tabi tutacaklarını dile getirdi. Seminerin, Merkez, Hasköy ve Korkut ilçelerine yeni atanan ve bu kursu almayan stajyer aday öğretmenlerin seminere aynı okulda katılmasına, Varto, Bulanık ve Malazgirt ilçeleri ise kendi imkânları ile kendi ilçelerinde aynı düzenledikleri öğrenildi. Bayraktar, öğretmenlere tavsiye ve telkinlerde bulunarak, devlet memuru olarak göreve başlamanın, bir kamu çalışanı olarak halka hizmet etmenin ne kadar onurlu bir iş olduğuna değindi. Bayraktar “Öğretmenlik mesleği çok önemli bir meslek. Çalışıldığında çok önemli eserler ortaya çıkarılabilir. Öğretmenler olarak öncelikle kendinizi ve daha sonra meslektaşlarınıza öğrenci ve velilerine, meslektaşlarına, sıralı amirlerine gerekli saygıda ve ilgide kusur etmemeleri gerek. Öğretmenlerimizin hak ve sorumluluklarını mutlaka bilmeleri gerek. Bunun için yapılması gerekenleri, toplum içerisinde nasıl davranılması gerektiğini, memurluk vakarının gerektirdiklerine uymaları gerekir. Teknolojik gelişmelere daha açık olarak tam donanımlı yetiştirilen şimdiki öğretmenlerimizin burayı mutlaka iyi değerlendirmeleri gerektiğini inanıyorum. Vakit buldukça okumaya zaman ayırın. Mutlaka sanatsal ve sportif faaliyetlere zaman ayırın. Kendinizi belirli alanlarda geliştirme gayreti içerisinde olun ve buna inanın” dedi. İlk olarak Milli Eğitim Müdürü İlhami Bayraktar tarafından verilen seminerde seminerin amacının öğretmenlerin uyum problemlerini kısa sürede üzerinden atması, yaşadığı il hakkında bilgi sahibi olması, halkla daha iyi iletişim kurabilmesi, öğrencilerine daha verimli olabilmesi olduğunu belirtti.

HİZMET İÇİ EĞİTİM
Yeni atanan aday öğretmene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Bölümü tarafından çevreye uyum semineri verildi. Muş Kız Meslek Lisesi Konferans salonunda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Karakış, Şube Müdürleri tarafından 2 gün 20 saat süren çevreye uyum semineri verildi. Muş Kız Meslek Lisesinde verilen seminerlerin yeni gelen öğretmenlerin ilimizin her türlü yönünün tanıması için verilen bu seminerlerin çok başarı sağlayacağı vurgulandı. Muş merkez ve ilçelerinin tanıtıldığı seminerde, bölgenin tarihi, coğrafi, idari yapısının yanı sıra, örf, adet ve gelenekler ile bölgenin ekonomisi ve turizmi de anlatılacak.

İLİMİZİN KÜLTÜRÜNÜ TANIYACAKLAR
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Karakış ise verilen seminerlerin Bakanlığın direktifleri doğrultusunda yapıldığını söyleyerek, verilen seminerler doğrultusunda ilimizin her yönü ile tanıtılacağını ifade ettiler. Farklı yaşam tarzlarından gelen öğretmen adaylarının Muş kültürüne uyum sağlamaları için verilen seminerlerin öğretmen adaylarına çok faydalı olduğunu kaydeden Karakış, kısacası verilen seminerlerin her yönde öğretmenler için etkili ve faydalı olacağının kanısında olduklarını vurguladı.

VERİLEN SEMİNERİN KONUSU
İlhami BAYRAKTAR İl Milli Eğitim Müdürü, Çevrenin Sosyo Ekonomik Yapısı- (2) Saat Kültürel Özelikleri (İnanç, Dil Gelenek ve Görenek) (2) Saat. Günay ERGÜN İlköğretim Müfettişleri Başkanı, Halkla İletişim ( Hoşgörülü olma ve Empatik Davranma, Sevgi Saygı Göstermek) (2) Saat, Bölgenin Tarihi Dokusu (2) Saat, Mahalli Günler, Bölge İç Turizmi (2) Saat. Ömer USLUSOY, Ekrem AFAT Tem Şube. Müdürlüğü. Baş Kom. Bölgede Yaşanabilecek Riskler (Terör-Uyuşturucu ve Zararlı Alışkanlıklar, Riskli Ortamlar (2 –Saat). Bölgede Yaşanabilecek Diğer Sorunlar (2-Saat) Turgut KAKARIŞ M. Eğt. Md. Yrd. Coğrafi Özellikleri (2) Saat, Bölgenin Sosyal Yapısı (Aile, Töre, Birlik ve Beraberlik) 2 Saat, Bölgede Yetişen Ünlü Kişiler ve Şahsiyetler (2).

 Muş Ovası Gazetesi