15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı, Kırşehir, Kastamonu, Düzce, Burdur, Uşak, Rize, Tekirdağ, Erzincan, Aksaray, Giresun, Çorum, Yozgat, Adıyaman, Ordu ve Amasya’da üniversite kurulmasını öngörüyor. Tasarıya göre, kurulması öngörülen üniversitelerin bünyelerinde şu fakülte ve yüksekokullar bulunacak:  Kırşehir: Fen-Edebiyat, Ziraat, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri, Sağlık, Beden Eğitimi ve Spor, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yüksekokulları, 3 meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri. Kastamonu: Fen-Edebiyat, Eğitim, Orman ve İnebolu Su Ürünleri fakülteleri, Sağlık, Beden Eğitimi ve Spor, Sivil Havacılık yüksekokulları, Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri enstitüleri. Düzce: Fen-Edebiyat, Orman Fakültesi, Teknik Eğitim fakülteleri ve Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ile iki meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Burdur: Fen-Edebiyat, Veteriner ve Eğitim fakülteleri; Sağlık Yüksekokulu, beş meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler  ile Fen Bilimleri enstitüleri. Uşak: Fen-Edebiyat, Eğitim, Mühendislik ile İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri, Sağlık Yüksekokulu, altı meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri. Rize: Fen-Edebiyat, Eğitim, İlahiyat ve Su Ürünleri fakülteleri; Sağlık Yüksekokulu, iki meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri.     Tekirdağ: Fen-Edebiyat, Tıp, Ziraat, Mühendislik fakülteleri, dokuz meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri enstitüleri.     Erzincan: Fen-Edebiyat, Eğitim ve Hukuk fakülteleri, Sağlık Yüksekokulu, dört meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri. Aksaray:     Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Eğitim fakülteleri, Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, dört meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve  Fen Bilimleri enstitüleri.     Giresun: Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim fakülteleri, Sağlık Yüksekokulu, dört meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri.     Çorum: Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Veteriner ve İlahiyat fakülteleri; Sağlık Yüksekokulu, iki meslek yüksekokulu, Sosyal ve Fen Bilimleri enstitüleri.     Yozgat: Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler,  Mühendislik-Mimarlık ve Ziraat fakülteleri, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü.     Adıyaman: Mesleki ve Teknik Eğitim, Eğitim, Fen-Edebiyat fakülteleri; Sağlık üksekokulu, altı meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri enstitüleri. Ordu: Ziraat, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Deniz Bilimleri Fkülteleri, Sağlık Yüksekokulu, iki meslek yüksekokulu, Sosyal ve Fen Bilimleri enstitüleri. Amasya: Mesleki ve Teknik Eğitim, Mimarlık, Fen-Edebiyat ve Eğitim fakülteleri; Sağlık Yüksekokulu, iki meslek yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu yıl başında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 yeni üniversite kurulması için altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. YÖK Başkanı Erdoğan Teziç ise, hükümetin yeni üniversiteler açılması çalışmalarına tepki göstererek ”hükümetin gündeminde yeni üniversiteler açılması var. Ancak yeni üniversitelerin açılması bizim görüşümüz üzerine gerçekleşecek” demişti.NULL