Mesleki eğitimin çağdaş bir düzeye getirilmesi amacıyla başlatılan Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında, Muş’ta MEGEP Bölge Danışma Kurulu Avrupa ve Türkiye’de Mesleki Yeterlikler Sistemi toplantısı yapıldı.


Muş Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Muş Vali Yardımcısı Mehmet Ünal, Milli Eğitim Müdürü İlhami Bayraktar, Gaziantep MEGEP Bölge Yöneticisi Nilüfer Erdem, MEGEP Gaziantep Finans Birimi Volkan Kaya, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Talip Devrim, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu, Resmi Kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.


Muş Vali Yardımcısı Mehmet Ünal yönetiminde yapılan toplantıda, Muş Milli Eğitim Müdürü İlhami Bayraktar, MEGEP hakkında bilgi verdi. MEGEP’in mesleki eğitimin çağdaş bir düzeye getirilmesini amaçladığını kaydeden Bayraktar, “Bu proje başarıyla uygulanmaktadır. Amaç çağın gerekleriyle donatılmış elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç devletimizin ve hükümetimizin üzerinde durduğu bir proje konumundadır. Bu projeyle birlikte mesleki eğitim bir ivme kazanmıştır. Umarım bu çalışmalar ülkemizin ekonomisini de olumlu etkiler. Bu çalışmalar ve değerlendirmeler bugünün ana konusunu teşkil etmektedir. Bugünkü toplantıda görüşülecek konu ve alınacak kararların Muş Milli Eğitimi’ne olumlu sonuçlar getireceğine inanıyorum” dedi.


Vali Yardımcısı Mehmet Ünal ise, “Mesleki eğitim sistemimizin yeniden ele alınıp değerlendirilmesi son derece önemli çünkü, ülkemizi ileriye götürecek bu sistemin geliştirilmesi son derece önemli. Eski usta-çırak sistemi mesleki eğitime taşınarak son doruk noktasına ulaştırılmış durumda. Mesleği bu işin kültürünü almış olan yerine teknik eğitimini okulda almış insan yaptığında bu konudaki sıkıntılar azalacaktır. Umarım bugün bu değerlendirme çok güzel şekilde yapılabilsin. Kişinin bilmediğini bilmesi onun için ilerlemedir. Eksiklik veya noksanlığımızı bilirsek bunu ileriye götürebiliriz demektir. Bütün arkadaşlar dünü bugünü ve yarını iyi bir şekilde değerlendirecekler” diye konuştu.


Mesleki Eğitimin çok önemli olduğunu Anket örneği ile belirten Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Talip Devrim, “Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2004 yılında yaptırdığı ‘Hane Halkı İşgücü’ Anketi’nin ortaya koyduğu bulgulardan biride işverenlerin mesleki eğitim tercihine ilişkin. ‘İş yerinize yeni eleman alırken mesleki eğitimden geçmiş elemanları tercih edermisiniz?’ sorusuna ankete katılan 970 işletmenin 784’ü ( %80’i) evet cevabını verirken, hayır diyenlerin sayısı 28’de (%3) kalıyor.158 (%17) işletmenin ise, bu konuda bir tercihi yok. Dolayısıyla, kabaca her dört işletmeden birinin mesleki eğitimli işgücü tercih ettiği söylenebilir. Bu sonuç kaliteli mesleki eğitim almış bireylere ne kadar ihtiyacımız olduğunu ortaya çıkarmıştır” dedi.


Türk Mesleki Eğitim sisteminin 1986 yılında yürürlüğe giren 3308 sayılı Mesleki Eğitimi Kanun ile düzenlendiğini söyleyen Devrim, “Kanun esas itibari ile Örgün eğitim, yaygın eğitim ve çıraklık eğitimi yolları ile meslek kazanmanın temel ilkelerini belirleyerek bunlar arasında geçişleri sağlayan esnek bir yapı oluşturmaktadır. Bu kanunla güçlü yapı kurulmuş ve sosyal ortakların mesleki eğitim sürecine aktif katılımı sağlanmıştır. Bu sebeple 3308 sayılı kanunun sosyal katılımı anlamında ülkemizdeki pek çok yasal düzenlemeden daha ileri bir anlayışla tedvin edilerek yürürlüğe konulduğu rahatlıkla ifade edilebilir” diye konuştu. Haber: Emrullah Özbey

 NULL