Başbakanlık tarafından yayımlanan genelge ile ülke genelinde başlatılan “Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası” kapsamında oluşturulan İl Kampanya Yürütme Kurulu bugün toplanıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eşi Emine Erdoğan himayesinde 6 Haziran’dan bu yana yürütülen “Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası kapsamında Muş’ta oluşturulan İl Kampanya Yürütme Kurulu bugün toplanıyor.

Vali Yardımcısı Okan Leblecier’in başkanlığında oluşturulan kurulda yer alan 22 kamu kurum amiri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve basın mensupları bugün Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılması gereken çalışmaları görüşecek. İl Kampanya Yürütme Kurulu üyelerinin toplantıya katılımını sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğü üyelere tebligat gönderme çalışmalarını tamamladı.

Kampanyanın amacını üyelere bildiren Milli Eğitim Müdürlüğü “Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası” hakkında vermiş olduğu bilgide şunlara yer verdi: “Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde eşleri Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülecek olan Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası 06 Haziran 2008 tarihinde başlatılmış, kayıt işlemlerine ilişkin billboardlarda ve televizyon kanallarında gerekli duyurular yapılmaktadır. Ancak, kampanyanın belli bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgi genelgeye ek olarak illerde vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında kamu kuruluşları temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, üniversite temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan yürütme kurulları oluşturulması öngörülmüştür. İlgi genelgede de belirtildiği gibi 8 Eylül 2008 tarihinde aktif olarak başlayacak olan kampanyanın 9 Haziran-5 Eylül 2008 tarihleri arasında sivil toplum örgütleri işbirliğinde sürekli alan taraması yapılarak, okuma-yazma bilmeyenlerin tespit edilmesi ve kayıtlarının halk eğitimi merkezlerince yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte; il, ilçe, belde, köy bazında bilgilendirme çalışmalarıyla okuma-yazma bilmeyenlerin kurslara katılmasının temini için rehberlik araştırma merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda Millî Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısının Başkanlığında İl Millî Eğitim Müdürü, Üniversite Temsilcisi, İlköğretim Müfettişleri Başkanı, İl Sağlık Müdürü İl Tarım Müdürü, İl Nüfus Müdürü, Belediye Başkanı temsilcisi, İl Müftüsü, Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle görsel ve yazılı basın temsil çilerinden ve kanaat önderlerinden İl Kampanya Yürütme Kurulu oluşturulacaktır.

Bu kurul;
Bakanlıktan gönderilen eğitim materyallerini kurulda görüşür, dağıtımını planlar, etkin kullanılması için gerekli tedbirleri alır ve materyallerin kullanımını izleyerek Bakanlığa gönderilecek 3 aylık raporlarda konuyu değerlendirir.

Kampanya’nın çalışma planını hazırlar, ilde okuma-yazma bilmeyen yetişkinlerin durumuna yönelik tespit çalışmalarını hane ziyaretleri başta olmak, üzere her türlü yöntem ve araçtan yararlanarak yaptırır ve bu tespitte ilin hedeflerini belirler.

3-Okuma-Yazma Kurslarına katılmayanların önündeki engelleri ilçe ve köyler bazında İlçe Kampanya Yürütme Kurulları ve Belde, Köy ve Mahalle Yürütme Komisyonları ile koordineli olarak belirler.

4-Kampanya genelinde ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesinde kullanılabilecek yerel kaynakları belirler ve harekete geçirir.
5-Tespitler doğrultusunda okuma-yazma kursuna kayıt yaptıran kursiyerlerin devamlarını sağlar.
Kaymakamın Başkanlığında, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, Sağlık Grup Başkanı, İlçe Nüfus Müdürü, İlçe Müftüsü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdüründen İlçe Kampanya Yürütme Kurulu oluşturulur.

Bu Kurul;
İl Yürütme Kurulunda alman kararlar uyarınca gerçekleştirilecek çalışmaları İl Kampanya Yürütüme Kuruluyla koordineli olarak yürütür.
İlçede okuma-yazma bilmeyenlerin başlangıç durum raporunu hazırlar, takvimleştirilmiş çalışma planını yapar.
İlçeye bağlı belde ve köylerde çalışmaların etkili yürütülmesi için önlemler alır.
Kurulun yapacağı çalışmalarda rehber öğretmenlerin desteklerini alır.
Belde, köy ve mahalle düzeyinde kampanyayı yürütecek ve sorumlu olacak olan belde köy veya mahalledeki ilköğretim okul müdürü başkanlığında, belde belediye başkanı temsilcisi, köy ve mahalle muhtarı, imam ve ihtiyar heyetinin bir temsilcisinden oluşan Belde, Köy ve Mahalle Kampanya Yürütme Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon;
Ev ziyareti yoluyla sorumlu oldukları yerleşimlerde okuma-yazma kurslarına katılmayan yetişkinlerin belirlenmesi, kursa kaydedilmesi ve devamlarını temin eder.
Yerel kaynakların kampanya kapsamında harekete geçirilmesini sağlar.
Gelişmeleri İlçe Kampanya Yürütme Kuruluna bildirir.
Tüm kurul ve komisyonlar Yetişkinlerin okuma-yazma kurslarına katılma engellerini ortadan kaldırmak, onları kurslar konusunda bilgilendirmek, öğrenmeye cesaretlendirmek, okuma-yazma kurslarına katılması hâlinde mutlaka okur-yazar olacağına kendisini inandırma amacıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezleri işe dâhil edilerek iş birliği kapsamında gereken tedbirler valilikçe alınacaktır.
Okuma-yazma kurslarında başarılı olan ve belge almaya hak kazananlara verilecek ödüller, ödüllerin dağıtılmasına ilişkin işlemler hakkında daha sonraki bir tarihte bilgilendirme yapılacaktır”.

 Muşun Sesi Gazetesi