2017 yılında Muş’ta kurulan alanında Türkiye’de ilk ve tek dernek olan Diskalkuli Derneği, “Herkes Matematik Öğrenebilir!” sloganı ile matematik öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için bilimsel dayanaklı eğitsel müdahale ortamları oluşturmak yolunda alanında uzman birçok akademisyen ve öğretmen ile faaliyetlerini yürütmektedir. Diskalkuli Derneği bir taraftan çeşitli basılı yayınlarla ve sosyal medya hesapları (diskalkulider) üzerinden toplumda ve eğitim camiasında matematik öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere yönelik farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yaparken diğer taraftan koordine ettiği eğitimler ile eğitimcilerimize diskalkuli eğitici ve matematik öğrenme güçlüğü yaşayan, matematikte düşük başarılı öğrencilere dernek merkezinde eğitimler düzenlemektedir. Otuzu aşkın ilde temsilcilikleri bulunan Diskalkuli Derneği asgari ücretli ailelerin matematik öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarına ücretsiz matematik eğitimi vermektedir. 

Fırat Demir Haber 49 Gazetesi