İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına verilen seminerde bilginin, bireye sadece dışarıdan verili olmadığı belirtilerek, bireyin bilgi ile münasebetinin çok yönlü değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Talim Ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulvahap Özpolat’ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve ilimizde bulunan öğretmenlere vermiş olduğu seminerde Bilginin, bireye sadece dışarıdan verili olmadığı belirtilerek bireyin bilgi ile münasebetinin çok yönlü değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Seminere katılanlara şu bilgiler verildi. “ Öğrencinin çevresiyle etkileşim içine girerek bilgiyi zihninde yapılandırması, Öğrencinin bilgiyi yeniden üreterek, onu öznelleştirmesi, önceki halinden farklılaştırması ve kendine ait hale getirmesi, Birey ile bilgi arasındaki aidiyet bağının güçlü olması, Moderatörük ve kolaylaştırıcılık, Kültür yaratma ve deneyim transferi, Taban odaklılık, Sizin için varız dili (Sizdeniz, sizinleyiz …), Vizyonerlik ve öğretim liderliği, Farkındalık geliştirme, Pedagojik ve sosyal rehberlik, Etkililiğe dayalı otorite, Çözüm ortaklığı, Mutlak saydamlık, Minimum hiyerarşi, maksimum paydaşlık, Sosyalleştirme, kültürlendirme merkezi, Çoğulcu ve katılımcı karar süreci (Veli, öğretmen, öğrenci, STK katılımı vb.), Birlikteliğe dayalı öğrenme, Velilerle işbirliği (Velilerin okulu), Özne ve paydaş öğrenci, Liderlik anlayışına dayalı yönetim, Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma, Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi,

AKTİF ÖĞRENME

Her dersin programında öngörülen genel ve özel becerilerin anlatıldığı seminerde Programların ortak becerileri, Her dersin programında öngörülen genel ve özel beceriler, Programın öngördüğü ara disiplinlerin uygulanma biçim ve imkanı, Atatürkçülük ile ilgili konuların uygun verilme durumu, Programın sabit ve esnek unsurlarını bilme, ona göre uygulamalarının sınırlarını belirleme gibi konular anlatılırken, Bilgi toplumunun standardını yakalama, Küresel dinamiklerin fırsata dönüştürülmesi, Öğretim programlarının AB normları ile uyumlu hale getirilmesi, Epistemik-Etik-Estetik talepler, Kalıcı ve katılımcı öğrenme arayışı, Stressiz, gerilimsiz okul kültürü, Programların ortak becerileri, Her dersin programında öngörülen genel ve özel beceriler, Programın öngördüğü ara disiplinlerin uygulanma biçim ve imkanı, Atatürkçülük ile ilgili konuların uygun verilme durumu, Programın sabit ve esnek unsurlarını bilme, ona göre uygulamalarının sınırlarını belirleme, Etkinlik hazırlama ve uygulama, kazanıma uygunluk, düzeye uygunluk, aktif öğrenmeye uygunluk, Haftalık ders çizelgesi, uygulanması ile ilgili yetkilerini bilip bilmediği ve uygulayıp uygulamadığı, Ölçme ve değerlendirmeyi öğretimin aracı haline getirme, Birleştirilmiş sınıf uygulamaları ile ilgili esaslar, Sosyal etkinlikler yönetmeliği, Öğrenci kulüpleri, Toplum hizmeti çalışmaları, Senkronize ve sarmallık ilişkisini kullanma (Ders içi, ders dışı), Tematik yaklaşımları uygulama, Bitişik eğik yazı uygulamaları, Ses temelli ilk okuma yazma uygulamaları, Yapılandırıcılık hakkında bilgi ve uygulama, Dinamik okul ve sınıf kültürü. Aktif öğrenme gibi konulara alt başlık olarak değinilerek katılımcılara anlatıldı.

 Muş Ovası Gazetesi